Bent u geïnteresseerd in het aankopen van een monumentaal pand?
Vrijwel iedereen heeft een zwak voor monumentale panden, maar sommigen staan nogal huiverig tegenover de rompslomp die eventuele restauratiewerkzaamheden met zich meebrengen. Daarbij speelt het kabinet ook een belangrijke rol: stimuleert het kabinet de aankoop van een monumentaal pand of werkt het kabinet deze tegen?

Kabinet maakt werk van restauratie en herbestemming

Voor restauratie van rijksmonumenten investeert het Rijk vanaf 2012 jaarlijks 37 miljoen euro. Restauratieprojecten waarbij herbestemming speelt, worden hiermee volop ondersteund. Staatssecretaris Zijlstra heeft de Tweede Kamer hierover onlangs met een brief geïnformeerd.

Het geld komt beschikbaar in de vorm van leningen en in de vorm van subsidies die worden toegekend door de provincies. Restauratiefondsplus-hypotheek

Jaarlijks gaat 17 miljoen euro naar het zogenoemde Revolving Fund van het Nationaal Restauratiefonds. Vanaf 1 januari 2012 is een nieuwe lening aan te vragen met een aantrekkelijke rente: de Restauratiefondsplus-hypotheek. Deze is aan te vragen bij het Nationaal Restauratiefonds. Er gelden wel enkele voorwaarden. Zo mag het niet om een woonhuismonument gaan.

 Restauratiesubsidie via provinciesVoor monumenten waarvoor deze Restauratiefondsplus-hypotheek geen haalbare kaart is, komt er jaarlijks 20 miljoen euro beschikbaar. Het is de bedoeling dit geld te verdelen via de provincies, die hiernaast eigen middelen zullen inzetten. Zo wordt de financiële slagkracht voor restauraties vergroot. Over de gezamenlijke inzet en de wijze waarop subsidies worden verleend zullen nog bestuurlijke afspraken worden gemaakt met de provincies.

Zoals u ziet, staat het huidige kabinet het aankopen van een monumentaal absoluut niet in de weg.
Wij bieden onze klant, indien gewenst, volledige ondersteuning bij het gehele financiële traject. Niet alleen de financiering voor de aankoop zal door ons worden begeleid, maar wij ondersteunen u ook bij de aanvraag van een restauratielening of subsidie. Zo heeft u te allen tijde een volledig overzicht van de baten en tevens de lasten die de totale financiering met zich mee zal brengen. Wij willen voorkomen dat u voor negatieve verrassingen komt te staan.

Heeft u interesse? Neem dan gerust contact met ons op!

Particuliere monumentenhypotheek

klantenservice