Voor u als (mogelijke) klant is het van groot belang dat u zaken doet met diegene die u het beste van dienst is. Die voldoet aan uw eisen, uw verwachtingen en uw wensen. Bovenal is het essentieel dat uw belangen optimaal worden behartigd. Assurantiekantoor Hassefras BV is aangesloten bij diverse keurmerkorganisaties. Dit geeft u de zekerheid waar u als consument of zakelijke klant recht op heeft.

Wij willen niet de grootste zijn, maar wel de beste!

Kwaliteit Hassefras

logo-adfiz
Adfiz
Ons kantoor is lid van Adfiz, de grootste branchevereniging van onafhankelijke financiële intermediairs in Nederland. Financieel dienstverleners die lid zijn van Adfiz kiezen er voor zich kwalitatief te onderscheiden. Zij kiezen er met hun lidmaatschap actief en vrijwillig voor te voldoen aan een aantal lidmaatschapseisen, die hen onderscheidend maken in de markt en die de consument meer zekerheid geven. Zij onderwerpen zich onder meer aan gedragscodes op het gebied van onafhankelijkheid van advies en integriteit.

www.adfiz.nl

 

logo-erkend
Erkend Hypotheekadviseur
De Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs (SEH), een initiatief van de gezamenlijke hypotheekaanbieders, helpt consumenten bij het vinden van deskundig hypotheekadvies. Zij reikt hiertoe het keurmerk Erkend Hypotheekadviseur uit aan hypotheekadviseurs die aantoonbaar genoeg kennis en ervaring hebben op het gebied van hypotheekadvies. Deze erkenning is persoonsgebonden en geeft u als consument de waarborg van een deskundige hypotheekadviseur.

www.erkendhypotheekadviseur.nl

 

logo-raia
Registeradviseur in Assurantiën
De doelstelling van de Erkenningsregeling voor de Registeradviseur in Assurantiën is om de kwaliteit van de dienstverlening transparanter te maken en de klant een garantie voor deskundigheid te bieden. Een Registeradviseur in Assurantiën hecht veel waarde aan vakbekwaamheid en de kwaliteit van de dienstverlening.

www.raia.nl

 

logo-rpa
Register Pensioen Adviseur
De registerpensioenadviseur voldoet aan de allerhoogste eisen op het gebied van deskundigheid, betrouwbaarheid en integriteit. Daardoor kan de RPA u uitstekend adviseren over alles rondom oudedagsvoorzieningen. De RPA houdt ook voortdurend zijn deskundigheid op peil en volgt de snel veranderende actualiteit. In het pensioenadvies worden dan ook altijd de nieuwste pensioenmogelijkheden voorgesteld om uw doelstellingen te halen.

www.rpa.nl

 

logo-afm
Autoriteit Financiële Markten
De AFM voert de Wet financieel toezicht (Wft) uit en houdt toezicht op de deskundigheid en integriteit van de dienstverlening van financiële adviseurs. Ons kantoor is bij de AFM geregistreerd en heeft een wettelijke vergunning om te adviseren en te bemiddelen in financiële diensten.

www.afm.nl

 

logo-kifid
Kifid
Ons kantoor besteedt voortdurend grote zorg aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Als dat zo is horen we dat graag van u, want klachten over onze dienstverlening nemen wij zéér serieus. Zo kennen wij een interne klachtenprocedure en zijn wij aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Wij aanvaarden de uitspraak van Kifid als bindend.

www.kifid.nl