Intro alinea uzelf en uw personeel

U en uw werknemers vormen een onmisbare schakel voor het succes van uw bedrijf. Als ondernemer bent u de stuwende kracht van uw bedrijf.

Uw medewerkers dragen, door hun kennis en vaardigheden, bij aan de continuïteit van uw onderneming. U doet er dan ook goed aan de risico’s voor uzelf en uw personeel zo goed mogelijk af te dekken. U bepaalt zelf wat voor u en uw werknemers het beste past. Wij staan u bij het maken van die keuze graag met raad en daad terzijde.

Schakel tot succes
 

lees meer »

Onmisbare schakels
 

lees meer »

Continuïteit
 

lees meer »
"Wij lezen de kleine lettertjes voor u."

Arbeidsongeschiktheid

Als u als zelfstandig ondernemer arbeidsongeschikt raakt, leidt dit vaak tot hoge kosten doordat u (tijdelijk) niet meer in staat bent uw zaak voort te zetten. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering dekt uw inkomsten als u ziek of misschien zelfs invalide raakt.

Er is een aantal factoren belangrijk bij de keuze van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Denkt u onder andere aan de eigen risico termijn, de duur en indexatie van de uitkering en arbeidsongeschiktheidscriterium. Bij de uiteindelijke bepaling van de premie zijn de hoogte van het eigen risico en de verzekerde bedragen van belang. U kunt de premie dus zelf sturen door de invulling van de verzekering. Wij rekenen de verschillende scenario’s graag voor u door.

Veel verzekeringsmaatschappijen hebben ondoorzichtige en moeilijk leesbare polisvoorwaarden. Een goede vergelijking van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen is daardoor moeilijk. Wij helpen u graag daarbij.