Ondernemer

Als ondernemer werkt pensioenopbouw anders dan als werknemer. Stopt u met werken, dan krijgt u - na uw 65ste - alleen AOW. Natuurlijk kunt u het erop wagen dat u uw zaak aan het eind van uw werkzame leven met winst verkoopt. Maar het is geen zekerheid. Het is dan ook niet verstandig uw pensioen voor het grootste deel hiervan af te laten hangen. Wij nemen het in onze analyse en advies natuurlijk wel mee om een totaaloverzicht te krijgen.

Wilt u ook na uw pensionering over voldoende inkomsten beschikken, dan moet u zelf voor een aanvullend inkomen zorgen. Dit kan door middel van een lijfrente- of pensioenverzekering.

Als specialist in financiële zekerheid gaan wij graag met u om tafel zitten om samen met u te zorgen voor een goed pensioen. Zonder dat u nu in uw financiële mogelijkheden beperkt wordt.