Intro alinea rechten en plichten

Ondernemen in Nederland is gebonden aan tal van regels. Als er iets fout gaat, krijgt u te maken met uw wettelijke rechten en plichten.

De financiële gevolgen hiervan kunnen groot zijn. Zo groot, dat het voortbestaan van uw onderneming in gevaar kan komen. Bescherm uzelf daartegen. Denk bijvoorbeeld over een bedrijfsrechtsbijstand verzekering en een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven.

Wij denken graag met u mee. U krijgt van ons advies over welke bedrijfsverzekeringen het beste bij uw onderneming passen. Verzekeren is vaak maatwerk. Er komt meer bij kijken dan u denkt. Wij nemen u het werk graag uit handen.

Bedrijfsrechtsbijstand
 

lees meer »

Aansprakelijkheid bedrijven
 

lees meer»
"Het vertrouwen dat wij aan uw kant staan."

Met een bedrijfsrechtsbijstand verzekering -ook wel zakelijke rechtsbijstandverzekering genoemd- verzekert u, als ondernemer, uw bedrijf tegen geschillen die uit elke hoek kunnen komen. U kunt in tal van situaties een beroep doen op een rechtsbijstandverzekering bedrijven, zoals bij een geschil met een werknemer of met de overheid (bijvoorbeeld als een vergunning wordt geweigerd). Of bij problemen rond de aankoop en het onderhoud van een bedrijfsinventaris. Ook het verkrijgen van het recht en het overnemen van de incasso bij wanbetaling is via de rechtsbijstandverzekering af te dekken.

Met een rechtsbijstandsverzekering voor ondernemers bent u verzekerd van goede juridische bijstand bij nagenoeg al uw ondernemersactiviteiten. Een rechtsbijstandsverzekering is uitstekend te gebruiken voor de standaard juridische zaken. Voor ingewikkelde zaken dient vaak een advocaat in de arm genomen te worden.

De Rechtsbijstandverzekering Bedrijven is bestemd voor bedrijven, instellingen, uitoefenaars van vrije beroepen en verenigingen van appartementseigenaren die verzekerd willen zijn van rechtsbijstand bij juridische conflicten.

Wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Bedrijfsrechtsbijstand

klantenservice

Aansprakelijkheid bedrijven

klantenservice

Met een bedrijf aansprakelijkheids verzekering (AVB) dekt u het aansprakelijkheidsrisico af die u als ondernemer of als bedrijf loopt om aangesproken te worden voor schade die wordt veroorzaakt in het kader van uw bedrijfsactiviteiten.

Waarvoor kunt u aansprakelijk gesteld worden?
• Schade die anderen lijden door toedoen van u als ondernemer
• Schade die anderen lijden door toedoen van uw personeel
• Schade die anderen lijden doordat u een gebrekkig product in de markt heeft gebracht
• Schade die uw personeel oploopt door onveilige werkomstandigheden
• Schade die anderen lijden doordat u of uw personeel verkeerde adviezen hebben gegeven
• Schade die anderen lijden voor het veroorzaken van milieuvervuiling

Maar niet voor elke beroepsgroep kan een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven dekking bieden. Voor bestuurders van bedrijven is er een speciale bestuurdersaansprakelijkheid verzekering en voor bepaalde beroepen zoals architecten, advocaten, notarissen is er de beroepsaansprakelijkheid verzekering.

Laat u door ons adviseren!