Werkwijze Hassefras

Persoonlijk contact
Ons kantoor kenmerkt zich door een persoonlijke en actieve opstelling waarbij uw belang altijd voorop staat. In onze werkwijze staat u als klant dan ook centraal. Uw persoonlijke situatie en wensen zijn onze leidraad. Daarom gaan wij graag met u in gesprek. Bij u thuis, op één van onze vestigingen of via de telefoon.

 

Ondernemersvrijheid
Wij zijn volledig vrij in onze advisering. Ons kantoor heeft geen enkele verplichting om financiële producten bij één of meer financiële instellingen (zoals een bank of verzekeringsmaatschappij) onder te brengen.

Wij adviseren, u neemt het besluit!
Wanneer wij u een product van een bepaalde maatschappij adviseren, onderbouwen wij onze keuze. Dit kan zijn omdat wij goede ervaringen hebben met bijvoorbeeld de schadeafwikkeling, de polisvoorwaarden (en hoe de maatschappij deze naleeft) of de premie. Op basis daarvan bieden wij u de beste optie(s) aan. De keuze is aan u!

Lees alles na in deze dienstenwijzer.

Wij hanteren deze algemene voorwaarden.

Graag willen wij u laten zien waar wij voor staan, hoe onze dienstverlening is opgebouwd en welke acties wij ondernemen om uw (financiële) belangen zo goed mogelijk te behartigen. Lees hierover in ons dienstverleningsdocument, dat erop gericht is u wegwijs te maken binnen ons kantoor.

Privacy statement

Dienstverleningsdocumenten

klantenservice