Schade en claims

Hieronder leest u algemene leidraden die u kunt hanteren bij schade en het doen van een claim op uw verzekering. Elke schade is anders, dus bij twijfel kunt u tijdens kantoortijden ons altijd om hulp vragen. Bij uitzonderlijke spoedeisende situaties kunt u ook buiten kantoortijden contact met ons opnemen of rechtstreeks met de verzekeraar. Zie de contactgegevens onder “Alarmnummers”.

Algemeen

Uw eigen veiligheid staat voorop! In geval van spoedeisende hulp bij onder andere een brand, ongeval, inbraak of geweldpleging , belt u direct de landelijke alarmdiensten op 112. Zie voor nadere toelichting: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/alarmnummer-112.In gevallen zonder nood belt u de politie op 0900 88 44.

In het algemeen is het altijd toegestaan om maatregelen te nemen, die ergere (mogelijke) schade beperkt, indien u daarmee de verzekeraar geld bespaart. U mag dus bijvoorbeeld bij slecht weer een gebroken venster direct laten repareren, of afdekken met een plaat hout en met spijkers of schroeven bevestigen aan het raamkozijn. Ook al maakt u daarmee nieuwe schade aan het raamkozijn en ook al schakelt u daarvoor een bedrijf in. De kosten moeten wel proportioneel (in verhouding tot de schade) zijn. U zit niet te wachten op extra schade, maar een verzekeraar die de schade moet vergoeden ook niet. Let echter op: De schadebeperkende maatregelen worden alleen vergoed, indien u daarmee schade beperkt of verminderd, die anders door de verzekeraar vergoedt zou moeten worden, omdat u er voor verzekerd bent. Als u schade beperkt, die toch al niet verzekerd zou zijn, dan krijgt u die bereddingskosten niet vergoed.

Indien er hulpdiensten (politie, ambulance, brandweer etc) ingeschakeld worden, zullen zij doorgaans ook zorgen voor het inschakelen van andere hulpverleners, zoals bedrijven die de ravage opruimen, de schadelocatie veiligstellen, noodreparaties uitvoeren etc.

Tip: Heeft u schade door diefstal, vandalisme (als iemand met opzet iets heeft vernield) of een ander strafbaar feit? Vergeet dan niet (online) aangifte te doen bij de politie.

Tip: Voorkomen is beter dan genezen: Preventieadvies op www.politiekeurmerk.nl

Tip: Foto’s, aankoopfacturen etc zijn goede bewijsmaterialen van uw kostbaarste bezittingen.

Tip: Mensen die willen frauderen met schade, moeten dat niet bij ons proberen!

Schade en Claims zakelijk

Schade aan eigendommen

Ziekte of ongeval

Aansprakelijkheid of rechtsbijstand

Overlijden

 • Noteer gegevens van getuigen.
 • Vul het schadeformulier in, ook bij een eenzijdig ongeval. Vul samen met de tegenpartij de voorkant in en neem ieder een exemplaar mee. Vul zelf ook de vragen op de achterkant in, voor zover ze van toepassing zijn.
 • Zet uw handtekening onder het schadeformulier als u het eens bent met de inhoud. Schrijft de tegenpartij iets op, waar u het niet mee eens bent, noteer dat dan.
 • Check de gegevens van de tegenpartij. Noteer gegevens van het legitimatiebewijs en het motorrijtuig.
 • Erken nooit zelf schuld. Wie schuldig is, volgt uit een onderzoek en op basis daarvan zal de verzekeraar bepalen wie schuldig is. Reageer dus ook niet op een tegenpartij die zegt dat u schuldig bent.
 • Maak ter plekke geen afspraken over het onderling afhandelen van de schade. Schade kan vaak groter zijn, dan het eerst lijkt. Dergelijke afspraken worden bovendien vaak mondeling toegezegd, maar achteraf komt er vaak niets van terecht.
 • Maak foto’s van de situatie. Zorg dat de motorrijtuigen herkenbaar zijn, door bijvoorbeeld niet alleen maar detailfoto’s te maken, maar ook overzichtsfoto’s met de kentekens goed leesbaar in beeld. Maak ook foto’s van andere beschadigingen, zoals aan vangrails, bewegwijzering, alsmede remsporen op het wegdek of in de berm.
 • Blijf vooral rustig en wordt niet boos. Neem even de tijd om te bekomen van de schrik en zorg dat u alles goed in u opneemt.
 • Schakel ook de politie in, indien de situatie onduidelijk is, indien de tegenpartij niet kan of wil meewerken aan het invullen van het schadeformulier, als u vermoedt dat er drank in het spel is, of als u anderszins denkt dat dit verstandig is.
 • Meldt diefstal van uw motorrijtuig meteen bij de politie. De kans is dan het grootst, dat die nog wordt teruggevonden.

Kunt u niet verder rijden, kijk dan op uw groene kaart (verzekeringsbewijs) welke hulpinstantie u kunt benaderen. U kunt daar meestal ook vragen of u recht heeft op vervangend vervoer, en dergelijke.

Hebt u een aanrijding in het buitenland, ook dan staat op uw groene kaart het telefoonnummer van de alarmcentrale.

Op onze site vindt u ook de meeste alarmnummers (link nog invullen).

Is de schade meer dan €500,-, dan wordt een schade expert ingeschakeld. Die kan meestal binnen enkele dagen de schade opnemen. U kunt dan het motorrijtuig het beste brengen naar de reparateur, die de schade voor u gaat repareren.

Waarborgfonds

Het kan gebeuren dat de tegenpartij niet verzekerd is. En dat hij of zij je schade niet zelf kan vergoeden. In bepaalde gevallen kun je dan terecht bij het Waarborgfonds Motorverkeer. Alle autoverzekeraars leveren een bijdrage aan dit fonds. Je kunt terecht bij het fonds als:

 • de schade is veroorzaakt door een motorrijtuig;
 • de tegenpartij niet verzekerd is;
 • de tegenpartij je schade niet zelf kan vergoeden;
 • de tegenpartij na het ongeval doorrijdt zonder dat je het kenteken kon noteren;
 • een motorrijtuig jouw geparkeerde auto beschadigt, terwijl je ergens anders was.

Om in aanmerking te komen voor een schadevergoeding van het Waarborgfonds, doe je allereerst aangifte bij de politie. Je moet aantonen dat de schade is veroorzaakt door een motorrijtuig. Daarom is het belangrijk dat je getuigen hebt. Vraag altijd bij omstanders of zij iets hebben gezien. En maak, als het kan, foto's van de situatie.

Motorrijtuig zakelijk

"Standaard als het kan maatwerk als het moet"

Schade aan eigendommen zakelijk

 • brand, storm, waterschade etc: Zie o.a. wat er hiervoor al onder “Algemeen” is verteld. De schade kunt u de eerst volgende werkdag bij ons melden. Wij zullen u de schadebehandeling verder uit handen nemen.
 • inbraak/diefstal: Zie o.a. wat er hiervoor al onder “Algemeen” is verteld. Doe altijd aangifte bij de politie. Probeer zo goed mogelijk te inventariseren wat er mogelijk gestolen is en wat er vernield is. Voorkom zo goed mogelijk het wissen van sporen.
 • Bij diefstal en inbraak in het buitenland wil politie niet altijd meewerken aan een aangifte. Porbeer dan aangifte te doen bij de campingbeheerder, hoteleigenaar, reisorganisatie en dergelijke.
 • Mochten gestolen zaken weer teruggevonden worden, laat ons dat dan weten.
"Buiten Nederland kunt u de schade het beste melden via uw reisverzekering"

Ziekte of ongeval zakelijk

Binnen Nederland worden deze schades in de regel rechtstreeks tussen zorgverlener en de zorgverzekeraar afgehandeld.

Buiten Nederland kunt u de schade het beste melden via uw reisverzekering. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat u met ander vervoer naar huis moet worden gebracht. De ziektekosten verzekering dekt dit niet altijd, de reisverzekering (mits repatriëring is meeverzekerd) doorgaans wel. En soms zijn ook kleding en eigendommen beschadigd. Met een complete reisverzekering is dan de gehele schadeafhandeling in één hand.

Hebt u recht op een uitkering uit hoofde van een ongevallenverzekering? Meldt dat dan bij ons tijdens kantooruren.

"Rechtsbijstandzaken kunt u bij ons melden"

Aansprakelijkheid/rechtsbijstand zakelijk

In deze situaties komt het op wet en regelgeving aan. Indien u daar geen verstand van hebt, dan kunt u beter geen uitspraken doen over het erkennen of stellen van aansprakelijkheid.

Onder normale omstandigheden is het voldoende om tijdens kantooruren de situatie aan ons te melden. Probeer de situatie zonder emotie, dus feitelijk weer te geven. Probeer ook alvast de tegenwerpingen van de andere partij aan te geven, zodat daarop geanticipeerd kan worden.

Rechtsbijstandzaken kunt u bij ons melden. Vervolgens is het efficiënter dat u rechtsreeks met de zaakbehandelaar van de rechtsbijstandverzekeraar de zaak bespreekt. Wij kijken op de achtergrond mee, indien u ons daarvoor toestemming geeft, om te volgen of de rechtsbijstandverzekeraar uw belangen goed behartigt.

Overlijden zakelijk

 • Neem contact op met de uitvaartverzorger. Indien deze vraagt naar levensverzekeringen, kunt u beter terughoudend zijn in informatieverstrekking omtrent verzekerde bedragen. Het komt namelijk soms voor, dat bij bekendheid van verzekerde bedragen de uitvaartverzorger een hogere rekening stuurt, dan anders het geval zou zijn. Het is juist wel goed als u de overige informatie op een natura-uitvaarverzekering meldt.
 • Tijdens kantooruren kunt u aan ons het overlijden doorgeven, eerder is niet nodig. Wij zullen zorgen dat betrokken verzekeraars op de hoogte zijn en dat zij de juiste acties ondernemen.
 • Vaak moeten andere verzekeringen aangepast worden. Staat bijvoorbeeld de woning leeg, dan dient de woonhuis verzekeraar daarvan in kennis gesteld te worden. U kunt zelf aangeven wanneer de overige zaken het beste besproken kunnen worden. Wij gunnen u uw tijd, om het verlies te verwerken.